Календар 2017

10 Salsa Addicted Festival

Timisoara, Romania, 2-6 March 2017

www.salsaaddictedfestival.com


World Stars Salsa Festival

Varna, 21-23 April 2017

www.varnasalsafestival.com


13th Fanta Dance Festival

Plovdiv, 9-12 June 2017

www.fantafiesta.bg


Danubian Salsa Festival

Galati, Romania, 16-18 June 2017

www.danubiansalsafestival.ro


Salsa Dance Festival

Slovenia, 26-30 July 2017

6th Summer Salsa Fest

Varna, 11-13 August 2017

13th Warsaw Salsa Festival

Warsaw, Poland, 10-12 November 2017

Пасове за всички изброени фестивали може да заявите при нас в Аbayomi Dance Studio.